De vrijwilliger

Veel van de activiteiten van Stichting BAS draaien vooral op de inzet van actieve en betrokken vrijwilligers. Zonder deze mensen zouden wij niet al onze activiteiten aan onze deelnemers beschikbaar mogelijk zijn.

Onder het kopje sportgroepen vind je welke sport- en beweeggroepen actief zijn binnen Stichting BAS. Ook kennen we jaarlijks enkele sport- en projectdagen, waar we ondersteuning bij waarderen. Er zijn ook andere ondersteuningsmogelijkheden te bedenken. Bijvoorbeeld in het organiseren van activiteiten of het schrijven van een interview of artikel. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Mail naar info@aangepastesporten.nl of bel 076-7855300.

Wij hanteren binnen onze organisatie de volgende documentatie:

1. Voorbeeld Vrijwilligerscontract (dit voorbeeld wordt aangepast al naar gelang de activiteit die je als vrijwilliger wilt ondersteunen.)
2. Gedragscode vrijwilligers, versie 3.2
3. Signalenkaart
4. Protocol Omgaan met pesten en misbruik
5. Pestprotocol poster

Binnen onze organisatie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht gesteld.

Wanneer je je als vrijwilliger zich aanmeld, melden wij jouw aan voor een VOG aanvraag. Je ontvangt van ons hierover een schrijven/uitleg. Hier zijn geen kosten aan verbonden.