Word donateur

Wilt u vriend worden van Stichting BAS?

Stort dan uw bijdrage op rekeningnummer NL11RABO 0182441628
Hoe meer middelen we hebben, hoe meer we voor onze doelgroep kunnen doen.

Iedere bijdrage wordt gewaardeerd.

Wilt u donateur worden? Neem contact op middels mail of bel 076-7855300 .