Word donateur

Wil je aangepaste sporten financieel steunen?

Hoe meer middelen we hebben, hoe meer we ook voor onze doelgroep kunnen doen.
Jij helpt sporters met een beperking via het onderstaand formulier.
Of stort jouw bijdrage op rekeningnummer NL11RABO 0182441628
Iedere bijdrage wordt gewaardeerd.

Met een maandelijkse donatie of bijdrage boven de €25,- word je Vriend van Stichting BAS.