Missie en Visie

Missie

IEDEREEN TELT MEE !

Dat klinkt logisch, vanzelfsprekend. En toch is dit in de praktijk niet altijd het geval.
Natuurlijk, we zéggen het allemaal wel maar handel je er ook altijd naar?

Stichting BAS ziet dat graag anders. Want ieder mens heeft het recht om volwaardig deel uit te maken van de maatschappij. Los van achtergrond, leeftijd of beperking.

Visie

Sport is een effectief middel voor participatie en integratie.
Doel:
structureel wekelijks sportaanbod voor alle Baronie-bewoners met een beperking, ziekte of andere hulpbehoevende vraag.

Strategie

Plan van aanpak:

 1. Het promoten en stimuleren van sport voor mensen met een beperking.
 2. Mensen met een beperking socialiseren in de samenleving door middel van sport.
 3. Sporters / deelnemers zich bewust laten worden met de mogelijkheden en noodzaak tot bewegen.
 4. Het begeleiden en uitvoeren van projecten. Waaronder samenwerkingsprojecten met bestaande verenigingen, organisaties en bedrijven.
 5. Bevorderen van integratie van Bredanaars met een beperking in bestaande sportverenigingen.
 6. Het stimuleren van en voorlichten over een gezonde leefstijl.
 7. Het persoonlijk begeleiden naar verenigingen en aanvragen van sporthulpmiddelen.
 8. Het opzetten van nieuwe aangepaste sportmogelijkheden binnen de regio Breda. Zowel voor jong als oud.
 9. Het ondersteunen en stimuleren van andere organisaties op het gebied van aangepaste sporten.
 10. Voorlichting aan schoolkinderen over leven met een beperking.
 11. Het opleiden van toekomstige professionals die zich bezig houden met aangepast sporten.