Historie van BAS

Stichting Bredase Aangepaste Sporten vierde op 18 maart 2017 haar 15-jarig jubileum.
De officiële oprichtingsdatum is dus 18-03-2002. Alleen het verhaal achter Stichting BAS begint al eerder.

Het begin

Breda, eind jaren ’90. Bij SPRINT is een wheelergroep actief. Maar (online) documentatie over deze groep ontbreekt. Dat brengt Harry van der Avoort op een idee: "een boekje én een website ter promotie". Later worden mindervalide lopers en de G-groep aan de website toegevoegd. Dat vraagt om aanpassing van de domeinnaam.
Bredase Aangepaste Sporten is daarmee een feit.

Meer dan alleen promotie

Na 2002 blijkt al snel dat de jonge stichting meerdere doelen nastreeft. Naast promotie van sport werkt Stichting BAS ook aan de integratie van mensen met een beperking. Alle fietspaden van de Baronieroute worden gecontroleerd op toegankelijkheid. Uiteindelijk resulteert dit in de uitgave van een nieuwe kaart van de route.

Professionalisering en socialisering

Stichting BAS ontplooit meer en meer activiteiten en groeit in omvang. In 2005 wordt Harry van der Avoort de eerste betaalde kracht binnen de Stichting BAS. Als directeur neemt hij het operationele en organisatorische deel voor zijn rekening. Niet langer fungeert Stichting BAS als doorgeefluik van gegevens. Zij organiseert steeds meer zelf en draagt hiermee bij aan socialisering van de doelgroep.

Sneeuwbaleffect

In de jaren die volgen, trekt de Stichting BAS steeds meer activiteiten naar zich toe of krijgt ze toegeschoven. Enkele beweeggroepen komen over van MEE West-Brabant, omdat deze anders opgeheven worden. In 2007 opent wethouder Schoenmakers "Depot", voor de verhuur van aangepaste sportmaterialen. Het lijkt wel alsof de ene activiteit een andere activiteit aantrekt.

(S)Cool on Wheels

Integratie betekent ook voorlichting. Wanneer het Fonds Gehandicaptensport het project "(S)Cool on Wheels" opzet, voert Stichting BAS dit graag uit. In dit project maken leerlingen kennis met sporten en bewegen vanuit een rolstoel. Wat bijdraagt aan het bewustzijn. De ontvangst vanuit basisscholen is positief. Het project loopt nog altijd door.

Vandaag de dag

Wat ooit begon als een promotieactiviteit voor een sportgroep is Stichting BAS uitgegroeid tot een volwaardige organisatie, die aangepast sporten promoot en stimuleert en faciliteert en zodoende mensen integreert in de samenleving en bijeen brengt. Dat geldt tegenwoordig niet alleen voor mensen met een beperking maar voor alle groepen die buiten de boot dreigen te vallen. Zo verzorgt Stichting BAS ook activiteiten voor ouderen.

Want: IEDEREEN TELT MEE !