(S)Cool on Wheels

Het benaderen van leerlingen met een beperking roept in het basisonderwijs regelmatig gevoelens van onwennigheid op. Maar ook onwetendheid. (S)Cool on Wheels brengt hier verandering in.

(S)Cool on Wheels is een landelijk project van Fonds Gehandicaptensport, in samenwerking met Gehandicaptensport Nederland. Hoofdsponsor van het project is de Rabobank. De Sponsor Bingo Loterij is de donateur van de buitenclinics. Hierdoor is het mogelijk dat we op veel scholen het project ook buiten kunnen uitvoeren. De organisatie bespreekt hiervoor altijd vooraf de mogelijkheden met de school.

Doelstellingen

  • Via voorlichting kinderen in het basisonderwijs bekend en vertrouwd maken met het thema leven en sporten met een beperking.
  • (S)Cool on Wheels maakt de rol van sport als middel voor (her)integratie in de maatschappij duidelijk. Zowel fysiek, sociaal als op psychologisch vlak.
  • Er wordt werkgelegenheid gecreëerd voor deskundigen met een beperking.
  • (S)Cool on Wheels draagt bij aan de bekendheid rondom aangepast sporten in Nederland.

Doelgroep

Dit educatieve project richt zich op de groepen 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs.
De scholen die het project hebben gedraaid zijn erg positief en enthousiast. Vaak vragen ze of wij nog een keer terug willen komen. Zowel de kinderen als de docenten.

Anders?

Als je een handicap hebt, ben je toch anders dan anderen? Nee, mensen met een handicap kunnen bijna alles hetzelfde, ze doen het alleen op een andere manier. Zoals mensen met een blinde geleide hond, die hond helpt de mensen om dingen te doen die ze zelf niet kunnen. Een hond gaat al vroeg in een opleiding en kan daarom lang en snel een gezin in. Maar er zijn ook andere handicaps, zoals: Doof zijn: dan kan je niks meer horen, dat kan je van je geboorte hebben of van hele harde geluiden. Lichamelijk gehandicapt: bepaalde lichaams delen kunnen niet meer uit eigen wil bewegen. Geestelijke handicap: dan heb je in je hersenen een stoornis. Motorische handicap: Dit zijn mensen die met een stoornis bewegen. Zintuigelijke handicap: Mensen met een stoornis spreken, zien en horen. Taal en spraak handicap: deze mensen hebben moeite met taal, ze stotteren of kunnen woorden niet uitspreken. Dubbel gehandicapt: deze mensen hebben twee handicaps bijvoorbeeld iemand die doof en blind is tegelijk.

In een rolstoel.

(S)Cool on Wheels was een leuke middag. We hebben met heel de klas in een rolstoel gezeten, zelfs de juf. Het was even wennen maar heel leuk. Eerst gingen we ronden rijden door de hele gymzaal en dat deden we 2 keer. Een heel vermoeiende opdracht, ik was er kapot van en aan de andere te zien, zij ook. En wat mij verbaasde was dat iedereen nog een keer wilde. We gingen ook nog een parkoer af leggen we moesten achteruit door twee banken heen en over een mat. Dat was nog het moeilijkste. En daarna gingen we zigzaggen om pionnen heen. Dat parkoer deden we allemaal 2 keer. We hadden genoten van de leuke middag en iedereen wil nog een keer komen.

Basisschool de Akkerwinde.

Nog veel dank voor uw presentatie op basisschool de Akkerwinde in Baarle-Nassau.
Groep 7a was onder de indruk van deze leerzame dag. Ook hebben ze genoten van de sportieve middag op 7 april 2011

Groetjes,
Hugo van den Elshout
Leraar groep 7a van basisschool de Akkerwinde.