BeweegFit

Beweeg Fit is een groep die sinds 2013 lessen 'meer bewegen voor ouderen' aanbiedt.
Zorgorganisaties hebben de mogelijkheid Stichting BAS binnen hun organisatie deze lessen te verzorgen.

Meer dan gymnastiekoefening

BeweegFit zijn speelse gymlessen voor ouderen om hen in beweging te brengen. Het lesprogramma bevat gymnastiekoefeningen. Maar ook spellen zoals badminton met ballonnen en mikken op kleur. Zo worden o.a. coördinatie en geheugen getraind. Waar mogelijk koppelen we de activiteiten terug naar het dagelijks leven. En kijken we naar het in stand houden van de beweegmogelijkheden. De doelen van de lessen zijn helder; zo lang mogelijk zelfstandig blijven en bevordering van kwaliteit van leven.

Intramuraal en extramuraal

Deze lessen worden gegeven in twee soorten groepen. De intramurale groepen, waar sprake is van zit-gym of een combinatie met lichte staande oefeningen en spellen. Daarnaast vinden extramuraal lessen plaats. Deze zijn voor ouderen die zelfstandig wonen en naar een steunpunt komen voor beweging. De gymnastieklessen zijn dan hoger in intensiteit dan bij de intramurale groepen. Alle lessen worden aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de groep.

Scheiding zorg van recreatie

Het idee achter BeweegFit is ontstaan vanuit de trend dat zorg steeds meer gescheiden wordt van wonen en recreëren. Om de zorg betaalbaar te houden, krijgen mensen straks voornamelijk de zorgactiviteiten vergoed. Alleen zullen ze wel steeds meer zelf moeten gaan betalen voor woonkosten en vrijetijdsbesteding. Een sportdocent is goedkoper dan een fysiotherapeut of activiteitenbegeleider.

Wanneer een externe organisatie de beweeglessen verzorgt, is meteen voor de bewoners ook de scheiding met zorg duidelijk. Tegelijk vergroot het de leefwereld van de bewoners doordat ze deel uitmaken van de stichting. Daarmee komen ze in de gelegenheid betrokken te raken met de andere activiteiten van Stichting BAS.

Contact:

Heeft u hier als zorginstelling interesse in, neem dan contact op met Harry van der Avoort (directeur) via info@aangepastesporten.nl

Wanneer:

BeweegFit vindt plaats:

Maandagmiddag  Thebe-Liesbos  van 13:30 tot 14:30 uur
Woensdagmiddag  Thebe-Kraaienest  van 14:30 tot 15:30 uur
Woensdagmiddag  Thebe-Heuvel  van 14:00 tot 15:00 uur
Donderdagochtend  Thebe-Kraaienest  van 10:30 tot 11:30 uur
Donderdagochtend  Thebe-Heuvel  van 10:30 tot 11:30 uur

Kosten:

Deelnamekosten per maand€ 16,00
Met BredaPas€ 12,00