Frans Aarts

Mijn naam is Frans Aarts. Aan mij is gevraagd om vertrouwenspersoon te worden bij de stichting BAS. Ik werk bij BSW Bedrijven in Breda. Mijn functie is die van beleidsmedewerker. Ik vervul daar ook de functie van secretaris van de geschillencommissie van BSW bedrijven en ben voorzitter van het Sociaal Voorzieningsfonds. 

Door mijn werk bij BSW bedrijven ben ik bekend met de doelgroep gehandicapten. Het terrein van vertrouwenspersoon is nieuw voor mij. Daar moet ik mij nog in gaan verdiepen. Gezien de diversiteit van werkzaamheden waar ik ook in mijn werk mee wordt geconfronteerd denk ik dat ik mij dat snel eigen kan maken. 

Natuurlijk hoop ik dat er weinig gebruik van de vertrouwenspersoon hoeft te worden gemaakt. Maar in die situaties waarin dit wel het geval is moet men niet schromen om contact met me op te nemen. Ik ben bereikbaar via onderstaande link of op tel.nr. 0645118531