Voor vrijwilligers en deelnemers

Beste deelnemer en vrijwilliger,

Op deze pagina vind je alle formulieren en richtlijnen. Deze zijn te downloaden in PDF. Je navigeert snel met een klik op één van de volgende categorieën:

Sportgroepen

Algemeen inschrijfformulier (dit formulier wordt voor alle activiteiten gebruikt om u in te schrijven.)

Aquasport:

Datumoverzicht Aqua Sport 2018-2019

Richtlijnen Aqua Sport Deelnemers 2018-2019

Richtlijnen Aqua Sport Vrijwilligers 2018-2019

Begeleid Fitness PMC Breda-West:

Datumoverzicht Begeleid Fit PMC Breda-West 2018-2019

Richtlijnen Begeleid Fitness PMC Breda-West groep 1 Deelnemers 2018-2019

Richtlijnen Begeleid Fitness PMC Breda-West groep 2 Deelnemers 2018-2019

Richtlijnen Begeleid Fitness PMC Breda-West Vrijwilligers 2018-2019

Begeleid Fitness PMC Doornbos:

Datumoverzicht Begeleid Fitness PMC Doornbos 2018-2019

Richtlijnen Begeleid Fitness PMC Doornbos Deelnemers 2018-2019

Richtlijnen Begeleid Fitness PMC Doornbos Vrijwilligers 2018-2019

Beweeg Fit Thebe-Kraaienest:

Datumoverzicht Beweeg Fit Thebe-Kraaienest 2018-2019

Richtlijnen Beweeg Fit Thebe-Kraaienest Medewerkers 2018-2019

Beweeg Fit Thebe-Heuvel:

Datumoverzicht Beweeg Fit Thebe-Heuvel 2018-2019

Richtlijnen Beweeg Fit Thebe-Heuvel Medewerkers 2018-2019

Beweeg Fit Thebe-Liesbos:

Datumoverzicht Beweeg Fit Thebe-Liesbos 2018-2019

Richtlijnen Beweeg Fit Thebe-Liesbos Medewerkers 2018-2019

Bowlen:

Datumoverzicht Bowlen 2019

Richtlijnen Bowlen Deelnemers 2018-2019

Richtlijnen Bowlen Vrijwilligers 2018-2019

Dans Fun:

Datumoverzicht Dans Fun 2018-2019

Richtlijnen Dans Fun Deelnemers 2018-2019

Richtlijnen Dans Fun Vrijwilligers 2018-2019

Zwemgroep de Dolfijn:

Datumoverzicht de Dolfijn 2018-2019

Richtlijnen de Dolfijn Deelnemers 2018-2019

Richtlijnen Dolfijn Vrijwilligers 2018-2019

Handbike:

Datumoverzicht Handbike 2018-2019

Richtlijnen Handbike Leden 2018-2019

Richtlijnen Handbike Vrijwilligers 2018-2019

Judo:

Datumoverzicht Judo 2018-2019

Richtlijnen Judo Deelnemers 2018-2019

Richtlijnen Judo Vrijwilligers 2018-2019

Revalidatiezwemmen:

Datumoverzicht REVANT Zwemmen 2018-2019 groep 1

Richtlijnen REVANT Zwemmen Deelnemers 2018-2019 groep 1

Richtlijnen REVANT Zwemmen Vrijwilligers 2018-2019 groep 1

Datumoverzicht REVANT Zwemmen 2018-2019 groep 2

Richtlijnen REVANT Zwemmen Deelnemers 2018-2019 groep 2

Richtlijnen REVANT Zwemmen Vrijwilligers 2018-2019 groep 2

Samen spelen bij Joepie:

Datumoverzicht Samen Spelen bij JOEPIE 2018-2019

Richtlijnen Samen Spelen bij JOEPIE Deelnemers 2018-2019

Richtlijnen Samen Spelen bij JOEPIE Vrijwilligers 2018-2019

Stijldansen:

Datumoverzicht Stijldansen 2018-2019

Richtlijnen Stijldansen Deelnemers 2018-2019

Richtlijnen Stijldansen Vrijwilligers 2018-2019

Van Spelen naar Sporten:

Datumoverzicht Van Spelen naar Sporten 2018-2019

Richtlijnen Van Spelen naar Sporten Deelnemers 2018-2019

Richtlijnen Van Spelen naar Sporten Vrijwilligers 2018-2019

Yoga:

Datumoverzicht Yoga 2018-2019

Richtlijnen Yoga Deelnemers 2018-2019

Richtlijnen Yoga Vrijwilligers 2018-2019

Protocollen en veiligheidsformulieren

Protocol Omgaan met Pesten en Misbruik

Gedragscode Vrijwilligers, versie 3.2

Signalenkaart 2016

Pestprotocol Poster

Klachtenformulier

Omgang met mensen met een beperking

Overige formulieren

Intrekken machtiging – Deelnemer

Intrekken machtiging – Sponsor

Intrekkingsformulier Foto's & Film

Declaratieformulier