Voor vrijwilligers en deelnemers

Beste deelnemer en vrijwilliger,

Op deze pagina vind je alle formulieren en richtlijnen. Deze zijn te downloaden in PDF. Je navigeert snel met een klik op één van de volgende categorieën:

Sportgroepen

Algemeen inschrijfformulier (dit formulier wordt voor alle activiteiten gebruikt om u in te schrijven.)

Incassoformulier Yoga

Aquasport:

Datumoverzicht Aqua Sport 2019-2020

Richtlijnen Aqua Sport Deelnemers 2019-2020

Richtlijnen Aqua Sport Vrijwilligers 2019-2020

Begeleid Fitness PMC Breda-West:

Datumoverzicht Begeleid Fitness PMC Breda-West 2019-2020

Richtlijnen Begeleid Fitness PMC Breda-West groep 1 Deelnemers 2019-2020

Richtlijnen Begeleid Fitness PMC Breda-West groep 2 Deelnemers 2019-2020

Richtlijnen Begeleid Fitness PMC Breda-West Vrijwilligers 2019-2020

Beweeg Fit Thebe-Kraaienest:

Datumoverzicht Beweeg Fit woensdag 2019-2020

Datumoverzicht Beweeg Fit donderdag 2019-2020

Richtlijnen Beweeg Fit Thebe-Kraaienest Medewerkers 2019-2020

Beweeg Fit Thebe-Heuvel:

Datumoverzicht Beweeg Fit woensdag Thebe-Heuvel 2019-2020

Datumoverzicht Beweeg Fit donderdagThebe-Heuvel 2019-2020

Richtlijnen Beweeg Fit Thebe-Heuvel Medewerkers 2019-2020

Beweeg Fit Thebe-Liesbos:

Datumoverzicht Beweeg Fit Thebe-Liesbos 2019-2020

Richtlijnen Beweeg Fit Thebe-Liesbos Medewerkers 2019-2020

Bowlen:

Datumoverzicht Bowlen 2019-2020

Richtlijnen Bowlen Deelnemers 2019-2020

Richtlijnen Bowlen Vrijwilligers 2019-2020

Dans Fun:

Datumoverzicht Dans Fun 2019-2020

Richtlijnen Dans Fun Deelnemers 2019-2020

Richtlijnen Dans Fun Vrijwilligers 2019-2020

Zwemgroep de Dolfijn:

Datumoverzicht de Dolfijn 2019-2020

Richtlijnen de Dolfijn Deelnemers 2019-2020

Richtlijnen Dolfijn Vrijwilligers 2019-2020

Judo:

Datumoverzicht Judo 2019-2020

Richtlijnen Judo Deelnemers 2019-2020

Richtlijnen Judo Vrijwilligers 2019-2020

Revalidatiezwemmen:

Datumoverzicht REVANT Zwemmen 2019-2020 groep 1

Richtlijnen REVANT Zwemmen Deelnemers 2019-2020 groep 1

Richtlijnen REVANT Zwemmen Vrijwilligers 2019-2020 groep 1

Datumoverzicht REVANT Zwemmen 2019-2020 groep 2

Richtlijnen REVANT Zwemmen Deelnemers 2019-2020 groep 2

Richtlijnen REVANT Zwemmen Vrijwilligers 2019-2020 groep 2

Joepie/Geïntegreerd spelen:

Datumoverzicht Joepie/Geïntegreerd Spelen 2019-2020

Richtlijnen Joepie/Geïntegreerd Spelen Deelnemers 2019-2020

Richtlijnen Joepie/Geïntegreerd Spelen Vrijwilligers 2019-2020

Stijldansen:

Datumoverzicht Stijldansen Deelnemers 2019-2020

Datumoverzicht Stijldansen Vrijwilligers 2019-2020

Richtlijnen Stijldansen Deelnemers 2019-2020

Richtlijnen Stijldansen Vrijwilligers 2019-2020

Van Spelen naar Sporten:

Datumoverzicht Van Spelen naar Sporten 2019-2020

Richtlijnen Van Spelen naar Sporten Deelnemers 2019-2020

Richtlijnen Van Spelen naar Sporten Vrijwilligers 2019-2020

Yoga:

Datumoverzicht Yoga 2019-2020

Richtlijnen Yoga Deelnemers 2019-2020

Richtlijnen Yoga Vrijwilligers 2019-2020

Protocollen en veiligheidsformulieren

Protocol Omgaan met Pesten en Misbruik

Gedragscode Vrijwilligers, versie 3.2

Signalenkaart 2016

Pestprotocol Poster

Klachtenformulier

Omgang met mensen met een beperking

Overige formulieren

Intrekken machtiging – Deelnemer

Intrekken machtiging – Sponsor

Intrekkingsformulier Foto's & Film

Declaratieformulier