Om zo veilig mogelijk te kunnen sporten hanteren wij de volgende regels. Deze regels zijn opgesteld door het RIVM en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De Basisregels:
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

  • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen
  • Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • Was vaak uw handen;

Aanvullende regels, te vinden op https://www.vrmwb.nl noodverordening vrmwb 30 juni

Uitoefening van sport, theater en dans in de vorm van sport of culturele uiting. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.

Bovenstaande betekent dat wel 1,5 meter afstand moet worden gehouden als dat een normale sportbeoefening niet in de weg staat. Denk hierbij aan bowlen, biljarten, darten en bridge.

Uitzondering op de 1,5 meter maatregel zijn te vinden op https://www.vrmwb.nl noodverordening vrmwb 30 juni artikel 2.2.2 f

  • Op personen met een handicap, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders kunnen ophouden en hun begeleiders;

Openbaar vervoer en/of deeltaxi:

Als er gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer, dienen de regels van het desbetreffende bedrijf te worden gehandhaafd.

Download pdf